top of page

МАСТЕР ТЕХНИКИ

Мастер методите, се всушност најдлабоките и најдобрите медоти за длабоко исцелување на човекот.

Станува збор за различни техники кои ги користам во моите програми за длабока трансформација на личноста. 

Овие методи нудат водство на клиентот низ длабок процес на откривање на причините кои ги создаваат сегашните последици и заедно ги одделуваме, при што доживувате големо ослободување.

Еве неколку Методи / Техники кои ги користам во моите програми, секако во зависност од проблемот и состојбата на секој клиент посебно:

 • Меридијанска, Емоционална и Мисловна терапија -  техника која ги надминува TFT и EFT терапиите во однос на ефикасноста и конзистентноста, бидејќи се фокусира на подлабоките слоеви на умот и извлекување на основниот товар на проблемот.

 • Техника за елиминација на хронични (постојани) и тешки проблеми 

 • Техника за откривање и интегрирање примордијални поларитети или лични кодови. Со идентификување и разрешување на овие длабоко вкоренети спротивставени сили, се олеснува длабоката трансформација кај поединецот, што доведува до трајни промени и личен раст во нечиј живот.

 • Техника која продира во „метаструктурите“ на умот, дејствувајќи врз корените и негативните верувања кои го создаваат проблемот. Овој пристап резултира со ново ниво на ефективност и ги прави придобивките од сесиите за терапија стабилни и трајни.

 • Техника за работа со ентитети која е духовен и терапевтски систем за решавање на нечии проблеми преку идентификување и комуникација со ентитети (одделни свесни суштества кои постојат во поединецот). Ваквиот пристап може да биде многу корисен и може многу брзо да го реши проблемот, кога клиентот ќе го сфати неговиот проблем како нешто што е одвоено од него. Ова овозможува интеграција или заминување на ентитетите.

 • Трансдимензионално дишење техника преку која учесниците постигнуваат различни ментални состојби на воздигнување и повисоки нивоа на перцепција за себе и универзумот. Преку оваа техника може да се искусат исцелување, блескава светлина во различни бои, да се согледаат други димензии, паралелни реалности, па дури и минати животи.

 • Моќта на зборовите за создавање посакувани промени и решавање на проблеми и конфликти. Изборот на зборовите што ги користиме може да доведе до подлабоко разбирање за тоа како функционираме и со едноставни модификации можеме да ги решиме проблемите и конфликтите што нè мачат.

 • Техники за креирање на персонализирани лекувачки медитации, според потребата и состојбата на клиентот 

 • Други техники...

Со овие ТЕХНИКИ се доаѓа до:

 • Ослободување од стрес и Анксиозност

 • Исцелување на сите нивоа

 • Јасни увиди во личните животни искуства

 • Концентрација, меморија и фокус

 • Самодоверба, сила и храброст

 • Внатрешен мир, спокојство и благосостојба

 • Зголемување и стабилизирање на енергијата во системот

 • Балансирање и хармонизирање

 • Хармонија на мислите, емоциите и духот

 • Фокус на животни решенија

 • Длабока трансформација и

 • Многу, многу повеќе

Помалку стрес во текот на целата година! | Добијте понуда сега

Помалку стрес во текот на целата година! | Добијте понуда сега

Смири си го умот. Смени си го живот.

bottom of page