top of page

Мото, Мисија и Визија

Mai Rei

"Уживај во здивот на животот"

Мисија

Преку мотивација, инспирација, предизвик, поддршка, да им помогнам на луѓето лесно да го поминат процесот на себеспознавање, самореализација, промена и успех. Спојот на древни и модерни знаења, аплициран во секојдневниот живот, овозможува зголемена самодоверба и  загарантиран развој.

Rock Balancing

Визија

"Будност на секое Битие"

Buddha Statue

Помалку стрес во текот на целата година! | Добијте понуда сега

Помалку стрес во текот на целата година! | Добијте понуда сега

Смири си го умот. Смени си го живот.

bottom of page